‫دل نوشته | دفتر شعر‬

کفر عاشقی

 کفر عاشقی  

 امروز تمام ذهنم را بر روی وجدانم خالی کردم

  لایه به لایه ی آن را مرور کردم

  نبودن هایی بود عظیم از گذشته تا اکنون

  حجم خالی تمام نبودنت

  سنگینیی داشت که تا به امروز بر دوش احساسم می کشیدمش

  …..

  روزی آمدنت را ,به اندازه ی تمام آیه های مقدس

  باور داشتم ….

  تو

  هیچ گاه نیامدی

  و روزهایی که گذشت

  و یادی که خاطری را خوش نکرد

  صدایی که شعری نخواند

  نگاهی که دلی را نلرزاند

  شانه ای که تکیه گاهی نشد

  تو نیامدی

  و نیامدنت

  تقدس تمام باورهایم را به شک آلوده کرد

  ومن در تردید انتظاری استجابت نشده

  به عشق کـــــــــــــــــا فــــــــــــــر شدم

شیدا شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۲ ۱۶:۲۲